Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stručnost, iskustvo i organizacija temelj su našeg uspješnog poslovanja

inzenjeringTvrtka Černelić d.o.o. Rješenja za poslovne interijere se u 20 godina postojanja specijalizirala za pružanje cjelovite usluge uređenja interijera raznih vrsta i namjena. Obradi svakog projekta pristupamo u nekoliko faza koje su nužne za postizanje optomalnog rješenja.

DEFINIRANJE PROJEKTA, ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I POTREBA KLIJENTA - U pripremnoj fazi projekta, naš zadatak je slušati i razumjeti klijenta, tj. sagledati trenutno stanje, planove i poslovnu strategiju klijenta, te analizirati njegovu organizaciju rada, poslovne procese i buduće potrebe. Ova analiza nužna je radi kvalitetne realizacije narednih faza – pronalaženja adekvatnog prostora, njegovog planiranja i dizajnerskog oblikovanja, te prijedloga opremanja.


projPLANIRANJE PROSTORA - Na osnovu analize potreba i poslovnih procesa klijenta, te raspoloživog prostora razrađujemo detaljni projekt organizacije prostora na način da smještaj pojedinih radnih cjelina i timova omogućuje optimalnu razinu interakcije među njima.

DIZAJNERSKO OBLIKOVANJE PROSTORA - Nakon prihvaćanja koncepta organizacije prostora pristupamo kreativnom dijelu projektiranja – dizajnerskom oblikovanju prostora na način da svi elementi unutarnjeg uređenja – podovi, zidovi, namještaj, zelenilo, slike čine jednu skladnu cjelinu. Temeljito promišljanje vizualnog identiteta poslovnih prostorija nužno je, kako radi definiranja imagea tvrtke koji klijent želi pokazati, tako i radi stvaranja ambijenta u kojem će se zaposlenici ugodno osjećati.


 

lapad montaza 2PRIJEDLOG OPREMANJA - Nakon definiranja svih parametara projekta klijentu prezentiramo prijedlog opremanja – troškovnik s uključenim svim cijenama odabranih proizvoda i usluga. Prijedlog opremanja dajemo u dvije ili više varijanti, kako bi klijent mogao odabrati opremu koja najbolje zadovoljava njegove zahtijeve, te nudi najoptimalniji omjer dizajna, kvalitete i cijene.

ISPORUKA I UGRADNJA OPREME I POSTPRODAJNI SERVIS - Nakon definiranja svih detalja organiziramo isporuku i ugradnju opreme do potpune gotovosti i funkcionalnosti prostora. Nakon ugradnje, osiguravamo usluge postprodajnog servisa prema potrebama klijenta – redoviti obilazak, kontrolu i servis opreme, te projekt nove organizacije i stručnu demontažu i montažu u slučaju preseljenja na novu lokaciju.