U skučenom prostoru arhitekt Marko Franković i dizajner ­postava Sanjin Kunić imali su složen zadatak približiti posjetiocu interpretacijskog centra Kuća od Mora (Mala barka) maritimnu baštinu koja je sagledana kroz tri aspekta – ribarstvo, pomorstvo i tradicionalnu brodogradnju. Zahvaljujući njihovim rješenjima od sada je moguće u izložbenom prostoru čuti zvuk mora, galeba, dupina, razgledati stare vrše, udice, ribarske mreže i ostali ribolovni i brodograditeljski alat, te razne multimedijalne sadržaje koji su samo dio postava interpretacijskog centra „Kuća od mora“.